Post Widget 1

Medycyna podróży

Nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

Nowe przepisy w zakresie medycyny sportowej

W medycynie sportowej istotnymi zmianami prawnymi ubiegłego roku były przede wszystkim nowelizacje dwóch rozporządzeń: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż.

W dniu 1 marca 2019 roku w życie weszły trzy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przepisów dotyczących świadczeń z zakresu medycyny sportowej u dzieci i młodzieży oraz młodych zawodników.
Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskazuje, że zmianie ulega zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, obejmujących badania ogólne, specjalistyczne oraz diagnostyczne wykonywane w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż., w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.
Zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia, badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują następujące badania: badania antropometryczne, badania laboratoryjne, takie jak badanie ogólne moczu, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi, a ponadto inne badania diagnostyczne, jak badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem oraz badanie spirometryczne.

Lukas

Related Posts

Przeczytaj również x