Post Widget 1

Medycyna podróży

Prawa pacjenta do świadczeń medycznych

Prawa pacjenta do świadczeń medycznych

Niezwykle trudnym jest określenie, co przesądza o aktualności wiedzy medycznej, szczególnie w przypadku procesu leczenia konkretnego pacjenta. Istotne jest to, że aktualność wiedzy medycznej należy rozpatrywać jako kategorię obiektywną, a nie subiektywną opinię poszczególnych osób lub grup osób. Stosownie do linii orzeczniczej, termin “aktualna wiedza medyczna” nie może odnosić się do publikacji internetowych, broszur producenta sprzętu medycznego, artykułów naukowych itd., ale całokształtu wiedzy medycznej wraz z tezami potwierdzonymi udokumentowanymi i sformalizowanymi badaniami klinicznymi. Za aktualne nie można z jednej strony uznać metod przestarzałych, zarzuconych już w praktyce, a z drugiej metod niepotwierdzonych, które są jeszcze na etapie eksperymentów i nie uzyskały dostatecznego uznania w środowisku medycznym.

Stosunkowo często aktualna wiedza medyczna utożsamiana jest z zaleceniami lub wytycznymi, standardami postępowań uregulowanymi w aktach prawa powszechnego. Pełnią one na pewno funkcję pomocniczą przy ustalaniu zgodności postępowania z aktualną wiedzą medyczną, ale nie można w każdym przypadku odgórnie stwierdzać, iż dane postępowanie o ile odpowiadało standardom postępowania przyjętym np. w zaleceniach, jest równoznaczne z postępowaniem zgodnym z aktualną wiedzą medyczną. Ma na to wpływ m. in. stały rozwój medycyny, któremu nie zawsze towarzyszą odpowiednie zmiany w prawie.

AOTMiT badania bezpieczeństwo budżet CDC ciąża funkcjonariusz publiczny jedzenie jet lag kara finansowa klauzula kobieta ciężarna kontuzja kremy i olejki lekarz leki medycyna chińska Ministerstwo Zdrowia nfz NHS odwołanie wizyty oliwka ospa wietrzna oświadczenie pacjent pijawki pokarm prawo medyczne proktolog recepta refundacja rozgrzewka rytmy sanatorium specjalizacje lekarskie sport szczepionka sąd WHO wizyta lekarska wyrok zioła zmiana strefy czasowej świadczenia medyczne świadczenie zdrowotne

Aktualny stan wiedzy medycznej

Dla oceny, czy postępowanie względem pacjenta było zgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, istotny jest stan wiedzy z chwili postępowania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego, w którym wskazano: „Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował albo mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej.”1.

Lukas

Related Posts

Przeczytaj również x