Post Widget 1

Medycyna podróży

Nowe schematy dawkowania w receptach rocznych od 1 sierpnia 2024

Nowe schematy dawkowania w receptach rocznych od 1 sierpnia 2024

Od 1 sierpnia 2024 r. system P1 wymagać będzie przy wystawianiu tzw. recept rocznych wprowadzenia informacji o okresie stosowania i ilości leku do podania – przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia kilkukrotnie przedłużał okres przejściowy, w którym lekarze mogą wystawiać e-recepty roczne w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym) – w maju został on przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Z najnowszego komunikatu MZ z 25 czerwca wynika, że nowe schematy dawkowania w receptach rocznych będą obowiązywały od 1 sierpnia 2024 r. Od tego dnia system P1 będzie wymagać wprowadzenia informacji o okresie stosowania i ilości leku do podania przy wystawianiu recept rocznych. Ma to na celu uporządkowanie zapisu dawkowania na receptach oraz zapewnienie poprawnej i czytelnej informacji.

Jak wyjaśnia MZ, przedłużenie terminu okresu przejściowego ma pomóc skorzystać ze zmian jak największej liczbie wystawców recept oraz wydłużyć czas na aktualizację oprogramowań gabinetowych dla dostawców systemów informatycznych funkcjonujących w ramach systemu P1.

Wprowadzane zmiany dotyczą recept rocznych ważnych 365 dni, szczególnie z okresem stosowania pomiędzy 121. a 360. dniem.

W przypadku recept z krótszym okresem stosowania, tj. do 120 dni oraz na wyroby medyczne, sposób zapisu informacji o dawkowaniu, na dotychczasowych lub nowych zasadach – będzie zależał od wystawcy recept.

W zdecydowanej większości recept (ważnych do 30 dni) sposób ordynacji nie będzie podlegał zmianom – zaznacza ministerstwo.

Wymóg stosowania nowych zasad nie będzie dotyczył recept na:

leki recepturowe;
leki sprowadzane w ramach importu docelowego;
produkty o złożonych strukturach opakowania.

Rozszerzenie dawkowania będzie polegało na wskazaniu na recepcie informacji o:

okresie stosowania leku;
ilości i jednostce dawki (leku);
częstotliwości podania;
liczbie opakowań;
opcjonalnie: szczegółowych informacji o stosowaniu dla pacjenta.

Dawkowanie leku będzie mogło być wprowadzone w różny sposób, w zależności od postaci leku. Wytyczne o przyjmowaniu leków dotychczas były podawane łącznie i w sposób opisowy, uniemożliwiający systemom teleinformatycznym wyliczenie ilości leku, niezbędnej do kontynuacji kuracji lub wydania – wyjaśnia MZ. Ponadto okres stosowania i sposób przyjmowania leku rzadko był podawany na recepcie, co przyczyniało się do różnej interpretacji przez pacjentów (np. o przyjmowaniu leku do wyczerpania zawartości opakowania).

Lukas

Related Posts

Przeczytaj również x