Post Widget 1

Medycyna podróży

Znaczenie standardów międzynarodowych dla ochrony praw pacjenta

Znaczenie standardów międzynarodowych dla ochrony praw pacjenta

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego1 oceniał zgodność klauzuli sumienia z prawami pacjenta i standardami międzynarodowymi. Trybunał orzekł, że lekarz nie może odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego, jeśli zagrożone jest życie pacjenta lub istnieje ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wykazał także, że jest zgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw pacjentów. Podkreślono równowagę między prawem lekarza do wolności sumienia a prawem pacjenta do opieki zdrowotnej. Trybunał uznał za niekonstytucyjne brak obowiązku wskazywania pacjentowi alternatywnej możliwości uzyskania świadczenia.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 07 października 2015 r., sygn. K 12/14, OTK-A 2015, nr 9, poz. 143.