Post Widget 1

Medycyna podróży

Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów

Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów

Z punktu widzenia pacjenta, istotna jest świadomość, iż niektóre praktyki podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mimo iż nie stanowią błędów medycznych, mogą naruszać prawa pacjenta oraz że istnieją prawne narzędzia niwelowania takich zachowań. Z perspektywy podmiotów udzielających świadczeń istotne jest to, jak przebiega postępowanie, jakie przysługują im prawa i obowiązki w związku z prowadzonym postępowaniem oraz jakie sankcje grożą w przypadku stwierdzenia, iż doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

By stwierdzić, czy doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów w pierwszej kolejności należy zastanowić się czym są zbiorowe prawa pacjentów. Czy znajdziemy gdzieś ich definicje? A może jakiś akt prawny zawiera ich katalog? Aktualnie, nie istnieje legalna definicja zbiorowych praw pacjentów. Z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika jedynie, iż nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych. W aktach prawnych nie została zawarta też lista zbiorowych praw pacjentów.

Pewne kategorie tych praw można odtworzyć jednakże na podstawie analizy orzecznictwa. W orzecznictwie też zostało potwierdzone, iż zbiorowe prawa pacjentów nie mają ściśle określonego adresata, lecz są kierowane do nieoznaczonego z góry kręgu podmiotów, do abstrakcyjnego pacjenta, co jest istotną cechą definiującą te prawa.

AOTMiT badania bezpieczeństwo budżet CDC ciąża funkcjonariusz publiczny jedzenie jet lag kara finansowa klauzula kobieta ciężarna kontuzja kremy i olejki lekarz leki medycyna chińska Ministerstwo Zdrowia nfz NHS odwołanie wizyty oliwka ospa wietrzna oświadczenie pacjent pijawki pokarm prawo medyczne proktolog recepta refundacja rozgrzewka rytmy sanatorium specjalizacje lekarskie sport szczepionka sąd WHO wizyta lekarska wyrok zioła zmiana strefy czasowej świadczenia medyczne świadczenie zdrowotne

Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów został w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyrażony wprost. Przez praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów rozumie się:

  • bezprawne zorganizowane działania lub zaniechania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
  • stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu zorganizowanie wbrew przepisom o rozwiązywaniu sporów zbiorowych akcji protestacyjnej lub strajku przez organizatora strajku mające na celu pozbawienie pacjentów praw lub ograniczenie tych praw, w szczególności podejmowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie jest zbiorowym prawem pacjentów suma praw indywidualnych.

Stroną postępowania jest każdy, kto wnosi o wydanie decyzji w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania takiej praktyki. Nie zostały określone żadne ograniczenia w zakresie osób uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie decyzji, nie trzeba wykazywać interesów faktycznych czy prawnych. W związku z tym, wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta może złożyć każdy w tym m. in.: pacjent, rodzina pacjenta, organ administracyjny, organizacje działające na rzecz pacjentów.

Lukas

Related Posts

Przeczytaj również x